W dniach 10-21.06.2024r. nasz salon będzie nieczynny. Pomiary i wyceny wykonujemy na bieżąco, prosimy o kontakt e-mail

Nazwy handlowe, nazwy, teksty, zdjęcia, grafika, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego WinRol
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Winrol sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-015, al. Karkonoska 25a
  NIP 899 295 22 09 REGON 524 490 783
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Wprowadzona została kontrola ich wykonywanie i stały nadzór ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowania w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klientów.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zakupu produktu.
 8. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@winrol.pl

Współpracowaliśmy z takimi markami jak

logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company
logo company